Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Konumunuz: Ana Sayfa arrow Yazılarım arrow Fıkhî Meseleler arrow Namaz Zikirleri ve Duaları
Advertisement
Namaz Zikirleri ve Duaları PDF Yazdır E-posta
Pazar, 26 Aralık 2010

M. Ali KAYA
Farz namaz kıldıktan sonra hemen nafile namaza başlamak için ayağa kalkan birisini Hz. Ömer (ra) eteğinden çekerek oturtmuş ve “Farzın arkasından zikir ve dua etmeden hemen nafile kılmaya kalkma” dedi. Peygamberimiz (sav) bunu gördü ve “Ya Ömer! İsabet ettin!” buyurdular. 

1. Farz namazdan selam verdikten sonra üç defa “Esteğfirullah” dedikten sonra “Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyumu ve etûbü ileyhi demek sünnettir. Bundan sonra “Allahümme ente’s-delâm ve minke’s-selâm, tebârekte yâ Ze’l-Celâli ve’l-ikrâm” denir.

2. Sabah ve Akşam namazından sonra onar defa “Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke lehu. Lehul mülkü ve lehu’l-hamdü, yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” demek ve onuncusunda “ve ileyhi’l-masîr” diye bitirmek sünnettir. Peygamberimiz (sav) “Kim sabah ve akşam namazının farzından sonra bu tesbih ve zikri on defa okursa Allah ona on hasene verir, on günahını affeder, gün boyunca Allah onu şeytanın şerrinden ve her nevi şirk ve günahtan korunur”  buyurmuşlardır. On defa bu zikir ve tesbihten sonra namazın sünnetini kılmak için kalkılır.

 3. Yine sabah ve akşam namazından sonra ellerinin tersini çevirerek yedişer defa “Allahümme ecirnâ minennâr” diye Cehennemden Allah’a sığınmak sünnettir.  Bu konuda pek çok rivayet vardır.

4. Farz olsun, nafile olsun namazdan selam ile çıktıktan sonra kalkmadan “Allahümme Ente’s-Selâmü ve minke’s-Selâm. Tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikram” diye Allah’ı tesbih etmek sünnettir.

5. Sonra “Allahüme lâ mania limâ a’teyte velâ mu’tiye limâ mena’te velâ yenfeuze’l-ceddi, minke’l-ceddü Rabbi lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyu’l- Azîm” demelidir.

6. Sonra “Lâ ilâhe illallâh, velâ na’büdü illâ iyyahü lehü’n-ni’metü ve lehü’l-fazlü ve lehü’s-senâül hasen. Lâ ilâhe illallahü muhlısîne lehü’d-dîn ve lev kerihe’l-kâfirûn. Sübhânllahi ve bihamdihî sübhânllahi’l-azîm. Sübhânellahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyu’l-azîm”  denir.

7. Bundan sonra Âyete’l-Kürsî okunur. 33 Sübhânllah, 33 Elhamdülillah, 33 defa Allahü Ekber diye tesbih çekilir. Sonra “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh. Lehu’l-mülkü ve lehü’l-hamdü, yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” denir. Peygamberimiz (sav) “Her namazın peşinden bu şekilde tesbihat yaparsa günahları denizlerin köpüğü kadar olsa da Allah günahlarını affeder”  buyurmuşlardır.

Bu tesbihleri sayarken ellerin parmakları ile saymak sünnettir. Peygamberimiz (sav) “Her azanın dünyada ne yaptığı sorulacaktır. Bu nedenle sizler parmaklarınızla tesbihleri sayarak onlara da ibadet yaptırınız”  buyurmuşlardır.

8. Sonra “Sübhâne rabbiye’l-aliyyul a’lel vehhâb” denir ve eller kaldırılarak dua edilir.

9. Namazda yapılacak dua şöyledir.
“Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemîn. Ves-salâtü, ves-selâmü ala rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahümme innî es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve’s-selâmete min külli ismin ve’l-ğanîmete min külli birin ve’l-fevze bil-cenneti ve’n-necâte mine’n-nâr.

Allahümme innî eûzü bike mine’l-hemmi ve’l-huzni, ve eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve eûzü bike mine’l-buhli ve’l cübni ve’l-feşeli ve galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâl.

Allahümme innî es’elüke’l-âfiyete fid-dünyâ ve’l-âhireh.

Allahümme ehsin âkıbetena fil-umûri kullihâ, ve ecirnâ min hizyi’d-dünya ve azabi’l-âhireh.

Allahümme’l-hemnî rüşdî ve eiznî min şerri nefsî.

Allahümme innî es’elüke’l-hüdâ ve’t-tükâ ve’l-afâfe, ve’l-gınâ.

Allahümme kemâ hassente halkî, fe hassin hulukî.

Allahümmec’al serîretî hayran min alâ niyetî, vec’al alâ niyetî sâlihâ.

Allahümme innî es’elüke ilmen nâfian, ve es’elüke rızkan tayyiben, ve es’elüke amelen mütekabbelâ.

Allahümmec’al hayra umrî âhirehû, ve hayra amelî havâtimehû, ve hayra eyyâmî yevme likâike yâ erhamer-râhimîn.

Allahümme erini’l-hakka hakkan, verzuknî ittibâehu ve erini’l-bâtıle bâtılen verzuknî içtinâbeh.

Allahümmestur avrâtinâ ve âmin rev’âtinâ.

Allahümme Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve gınâ azâbe’n-nâr.

Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yegûmu’l-hisab.

Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn…

10. Duayı yapıp Salâvat ve Fatiha’yı okuyup eliyle yüzünü meshettikten sonra “Fa’lem ennehû Lâ İlâhe illallah” diyerek 33 defa “Lâ ilâhe illallah” demek sünnettir.  Bundan sonra dileyen “peygamberimize on defa salâvat getirir ve “İsm-i Azam” duasını okur.  Peygamberimiz (sav) “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları öğrenir ve okur, manasını öğrenir ve gereğini yaparsa cennete girer”  buyurmuşlardır.


Etiketler:  Namaz Dua Zikir Namaz Zikirleri ve Duaları Farz Namazdan Sonra Akşam ve Sabah namazından sonra Namazda yapılacak dua
 
< Önceki   Sonraki >
NAMAZ
DUA
ZIKIR

Asırların Rehberleri: Mücedditler

Hz. İsa ve Günümüz İsevileri

CİHAD

Din, Akıl ve İslam

CUMHURİYETİN MANEVİ TEMELLERİ