Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Konumunuz: Ana Sayfa arrow İrşad ve Hitabet arrow Hadis Dersleri arrow HAYIRLI İNSANLAR VE AMELLER
Advertisement
HAYIRLI İNSANLAR VE AMELLER PDF Yazdır E-posta
Pazartesi, 26 Ocak 2009

M. Ali KAYA


1. Güçlü kimse güreşte başkalarını yenebilen değildir; gerçek güçlü kimse, öfke zamanında nefsine hâkim olandır.
2. “Eûzü billahi mine’ş-şeytânir’-racîm” diyerek Şeytandan Allah’a sığının.
3. Mü’min hatasız ve günahsız Allah’a kavuşuncaya kadar başından bela ve musibet eksik olmayan kişidir.
4. Benden sonra sizine yöneticiler arasında istenmeyen şeyler olacak. Dediler ki “Ya Resulallah! O zaman bize tavsiyeniz nedir?” Buyurdular ki, “İdarecilerin sizde olan haklarını veriniz. Siz de size ait olan haklarınızı isteyiniz. Haksızlık yapmayınız.”
5. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de insanı cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında “Sıddıklar”dan yazılır. Yalan insanı kötülüğe ve fücûra, fücur ise insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan yazılır.


6. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeye bak. Doğru ve iyi olan şey kalbini tatmin edendir. Yalan ve kötülük ise kalbini ve vicdanını rahatsız eden şeydir.
7. Başkalarının görmesinden rahatsız olacağın şeyi yalnızken de yapma...
8. Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Baba ve atalarınızın takip ettiği şirk yolundan gitmeyin.
9. Peygamberimiz (sav) bizlere namazı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabaları gözetmeyi emrederdi.
10. Kim Allah’tan samimi bir şekilde şehit olmayı isterse yatağında da ölse şehitlerden yazılır.
11. Gerçek ihsan ve iyilik Allah’ı görüyor gibi ibadet etmektir. Siz O’nu görmeseniz de O sizi görmektedir.
12. Nerede olursanız olun Allah’tan korkun. Yapmış olduğunuz hata ve günahın arkasından hemen bir iyilik yapınız ki o günaha kefaret olsun. İnsanlara iyilikle ve güler yüzle mukabele ediniz.
13. Kalem kırılmış, defter dürülmüştür. Kader hâkimdir, siz de buna rıza gösteriniz.
14. Şunu biliniz ki, Allah’ın yardımı sabrınız kadardır; genişliğiniz ve rahatınız çekmiş olduğunuz sıkıntılarınız kadardır. Muhakkak ki zorluk kolaylıkla beraberdir, zorluk kolaylığı celbeder.
15. Akıllı nefsini suçlar ve hesaba çeker, ölümünden sonrası için çalışır. Aciz ve aptal ise nefsinin hevasına uyar, sonra da Allah’ın kendisini affedeceğini umar.
16. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen konulardan uzak durması ve malayaniyi terk etmesi Müslümanlığının güzel olmasındandır.
17. Şöyle dua edin: Allah’ım bana hidayet yolunu göster, kalbime Allah korkusu ver, iffetli olmamı sağla ve bana iman zenginliği ver.
18. Allah’tan korkun, beş vakit namazı kılın, ramazan orucunu tutun, malınızın zekâtını verin, idarecilerinize itaat edin ve Rabbinizin cennetine girin.
19. Siz Allah’a hakkıyla tevekkül edecek olsaydınız Allah sizi kuşlar gibi rızıklandırırdı. Kuşlar sabah yuvalarından aç olarak uçarlar, karınları doymuş olarak dönerler.
20. Kim sabah evinden çıktığı zaman “Bismillahi ve tevekkeltü alallahi ve lâ havle velâ kuvvete illa billahi’i-aliyyu’l-azîm” derse, melekler ona derler ki “Bu sana kâfidir, sen hidayete erdin, korundun ve kurtuldun. Şeytan artık sana zarar veremez. “
21. “Allah’a inandım de, sonra istikamet üzere ol!” İslam bilginleri demişlerdir ki İstikamet, Allah’ın emrine itaat ve nevahisinden içtinabdır. Bu söz “Cevamiu’l-kelimdir.” Bütün işlerin nizamı ve Allah’ın tevfik ve yardımı istikamete bağlıdır.
22. Bir saat tefekkür bir sene ibadetten hayırlıdır. Hatta bazı saatler tefekkür altmış sene nafile ibadetten hayırlıdır. Ancak sizle Allah’ın yarattığı varlıklar üzerinde düşününüz Allah’ın zatını tefekkür etmeye çalışmayınız; çünkü gönlünüze ve kalbinize ne gelirse gelsin Allah bunun dışındadır.
23. Bir zaman gelir gece karanlıkları gibi fitneler her tarafa yayılır. Kişi mü’min olarak sabahlar akşama kâfir olarak döner. Akşam mü’min olarak döner sabaha kâfir olarak kalkar. Kişi dinini dünyanın en basit bir çıkarı için satar. Sizler salih amel işlemeye koşun. Kurtuluş ancak imandan sonra salih amel iledir.
24. Salih amel işlemeye koşun. Neyi bekliyorsunuz? Size ibadetinizi unutturacak olan fakirliği mi, isyana ve tuğyana götürecek olan zenginliği mi? Sizi ve amellerinizi ifsat edecek olan hastalığı mı? Amele güç yetiremeyeceğiniz ihtiyarlığı mı? Her şeyin sonu olan ölümü mü? Veya beklenen ve fitnesi gizli olan Deccalın gelmesini mi bekliyorsunuz? Yoksa kıyametin yakın zamanda kopmasını mı bekliyorsunuz?  
25. Cehennem her türlü şehevî heva ve heveslerle kuşatılmıştır; cennet ise insanın hoşuna gitmeyen zorluklar, meşakkatlerle ve sıkıntılarla kuşatılmıştır.
26. İki büyük nimet vardır ki, insanların çoğu bundan gafildirler: Birincisi sıhhat, ikincisi ise boş vakittir.
27. Yüce Allah buyurdu: “Mü’minler Allah’ın velisidir.” Kim benim evliyamdan birisine düşmanlık yaparsa ben ona harb ilan ederim. Kulum bana emretmiş ve farz kılmış olduğum şeylerle yakınlaşır. Nafilelerle de bana yakınlaşmaya devam eder tâ ki onu severim. Onu sevdiğim zaman onun gören gözü olurum benimle görür, işiten kulağı olurum benimle işitir. Bana bir karış yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım; bir kulaç yaklaşana bir adım yaklaşırım. Bana yürüyerek geleni ben koşarak karşılarım.
28. Güçlü bir mü’min zayıf mü’minden Allah’a daha sevimlidir. Her gün hayırlı işlere koşmaya bak ve her hayırda hırslı ol! Allah’tan yardım iste ve bu konuda acizlik gösterme! Sana bir zarar isabet ederse şöyle deme: “Keşke şöyle yapsaydım böyle olmazdı.” Ancak imanlı bir mü’mine şöyle demek yakışır: “Allah böyle takdir etmiştir. Böyle oldu. Allah’ın takdirine razıyım.” “Şayet ve Keşke” demek şeytanın üflemesi ve vesvesesidir. 
29. Ölüyü üç şey takip eder: Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı kabrine kadar gider ve geri döner. Kişi ameli ile baş başa kalır.
30. Cennet birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Cehennem de öyle...
31. Size çok çok secde etmenizi tavsiye ederim. Yaptığınız her secde sizin bir günahınızı giderir ve bir derecenizi artırır.
32. Sizin en hayırlınız ömrü uzun, ameli güzel olanınızdır.
33. Yüce Allah buyurdu: “Biz size düşüneceğiniz kadar ömür vermedik mi ve size hatırlatıcı bir peygamber göndermedik mi?” (Fatır, 35:37) İslam Bilginleri demişlerdir ki “Nezir, yani hatırlatıcı peygamberdir veya ihtiyarlıktır.  “Size ömür vermedik mi?” Yani kırk sene ve altmış sene. Bir kısmı dedi ki, bu buluğ çağıdır. Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Kim altmış yaşına gelmiş olduğu halde hayırlı amelleri şerli olanlarına gelip gelmezse o cehennemdeki yerine hazırlansın” buyurdular. İslam bilginleri derler ki “Altmış yaşına gelen biri için artık mazeret kalmamıştır.”
34. İnsanların en hayırlısı Allah’ın dinini en iyi bilen ve anlayan, Allah’tan en çok korkan, ma’rufu emreden, münkeri yasaklayan ve sıla-i rahimi en çok yapandır.
35. Kadınların en hayırlısı baktığın zaman seni sevindiren, emrettiğin zaman itaat eden, nefsinde ve malında sana muhalefet etmeyen ve senin istemediğine malını vermeyendir.
36. Dost ve arkadaşın en hayırlısı Allah’ı zikretmende sana yardım eden, sen unuttuğun zaman sena hatırlatandır. Onların en hayırlısı gördüğün zaman Allah’ı hatırladığın kimsedir.
37. “İbadetin en hayırlısı fıkıhtır.” İslam bilginleri “Fıkıh insanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmektir” demişlerdir. Fıkhı da ikiye ayıran İslam bilginleri ayrıca “Fıkh-ı ekber iman ilmidir” demişlerdir. (İmam-ı Azam, Fıkh-ı Ekber)
38. Mü’minlerin hayırlısı kanaatkar olandır, şerlisi de tamahkar olandır.
39. Meclislerin hayırlısı kıbleye dönük olandır.
40. Duanın hayırlısı istiğfardır; ibadetin hayırlısı “Lâ ilâhe illallah” demektir.
41. Sizin hayırlınız Kur’ânı öğrenen ve öğretenlerinizdir.
42. Sizin hayırlınız ailesine hayırlı olandır. Ben de ailesine en hayırlı olanınızım.
43. Sizin hayırlınız ahireti için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmeyendir.
44. Rızkın hayırlısı takva, kalbe konan en hayırlı şey yakîndir.
45. Kadınlarınızın hayırlısı iffetli ve kocasına istekli olanınızdır.
46. Gençlerin hayırlısı ahiretini düşünmekte ihtiyarlara benzeyen, ihtiyarlarınızın en şerlisi hevesatta gençlere benzeyeninizdir.
47. Ümmetimin kadınlarının hayırlısı yüzü güzel, mehri az olandır.
48. Dostların hayırlısı 4 kişi, seriyyelerin hayırlısı 4 yüz kişi, ordunun hayırlısı 4 bin kişiliktir. 12 bin kişilik bir ordu sabrettiği ve sadık oldukları sürece asla yenilmez.
49. Süleyman (as) mal, mülk ve ilim arasında muhayyer bırakıldı; o ilmi tercih etti. Allah-ü Teâlâ ilmi seçtiği için ona mal da mülk de verdi.
50. Dünyayı ehline bırakın. Kim dünyadan ihtiyacından fazla alırsa bilmeden, şuursuz olarak helakini istemiş olur. 
51. Dinin direği ve esası ma’rifet-i billahtır; Allah’ı tanımaktır ve yakîndir ve akl-ı nâfi’dir. Soruldu: Akl-ı nâfi nedir? Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Allah’ın yasakladıklarından kaçmak ve Allah’a itaat konusunda hırslı olmaktır” buyurdular.


Etiketler:  Hayırlı İnsanlar Hayırlı Ameller Doğruluk Sıddılar Hayırlınız Akıllı
 
< Önceki   Sonraki >

Asırların Rehberleri: Mücedditler

Hz. İsa ve Günümüz İsevileri

CİHAD

Din, Akıl ve İslam

CUMHURİYETİN MANEVİ TEMELLERİ