Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Konumunuz: Ana Sayfa arrow Yazılarım arrow Soru - Cevap arrow Cennetin İsimleri Nelerdir?
Advertisement
Cennetin İsimleri Nelerdir? PDF Yazdır E-posta
Salı, 05 Şubat 2008
Soru:
Cennetin İsimleri Nelerdir?

Cevap:
Bediüzzaman hazretleri 28. Sözde “Cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek olduğu halde umumunun damı arş-ı azamdır”  buyurmaktadır. Bu doğrudur. Üstad genellikle çeşitli rivayetleri te’lif edip birleştirerek tümünün manasını ifade edecek bir şekilde hadisi “manay-ı hadis” olarak verdiği ve yazdığı için Bediüzzaman’ın rivayeti ve ifadesi daha doğrudur. Diğer rivayetlere bakıldığı zaman farklı farklı ifadelere rastlandığı, bunun da Resulullah (sav) den hadisi duyan sahabelerin anladıkları ve öğrendikleri kadarı ile rivayet ettikleri ve bazı kelimeleri unutabildikleri dikkate alınmalıdır. Malumdur ki “anlayan anlatır; anlamayan lafza takılır kalır.” Bunun için muhaddisler kitaplarına tüm rivayetleri almayı prensip olarak kabul etmişlerdir. Ta ki hadislerin birbirlerini tamamlasınlar. Ve öyle olmuştur.

Bu hadislerden bazıları şöyledir:  
"Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin."

"Gümüşten iki cennet vardır. Kapları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendir. Altından iki cennet vardır, kapları ve içlerinde bulunan diğer eşyaları da hep altındandır. Adn cennetinde, cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın veçhindeki rıdâu'l-kibriyadan (büyüklük perdesinden) başka bir şey yoktur."
Cennet, Allah’ın sayısız nimetleriyle doludur. Bu manayı ifade eden değişik sıfatları vardır:
1.    Cennet’ün – Naîm    : Nîmetler bahçesi,
2.    Cennet-i Adn        : Daimî kalınacak bahçe,
3.    Cennet’ül - Me’vâ    : Barınılacak bahçe,
4.    Cennetu’l-Firdevs    : Bahçe,
5.    Dâr’ul – Huld        : Daimî kalınacak yer,
6.    Dâr’ul – Karar        : İkamet olunacak yer,
7.    Dâr’us – Selâm        : Emniyet ve selâmet yeri.
8.    İlliyyûn            : Yücelerin yücesi.

İbn Abbâs (r.a.)'dan gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bunlar, “Firdevs, Adn Cennet'i, Nâim Cennet'i, Daru'l-Huld, Me'va Cennet'i, Daru's-Selâm ve İlliyyûn'dur.”   Bu tabakalardan her birinde, müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. “İlliyyûn” ifadesi cennetin bir adı olup bu rivayette geçmektedir.

Bir de Cennetin sekiz adet de kapısı vardır. Bunlardan her mü’min ameline göre girecektir. Bu da her cennetin ayrı ayrı sekiz kapısı olarak mı, yoksa her kapıdan bir cennete mi girilecek tam net değildir. Bazıları cennetin yedi tabaka olduğu ve bunlara sekiz kapıdan girileceği şeklinde de anlamıştır.
1.    Tövbe kapısı
2.    Namaz kapısı
3.    Oruç kapısı
4.    Zekât kapısı
5.    Sadaka kapısı
6.    Hac ve Umre kapısı
7.    Cihat kapısı
8.    Sıla-i Rahim kapısı

Kur’an-ı Kerimde çokça zikredilen cennetler şunlardır:
1-Cennetü'n-Nâim: “Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl.” 
2-Cennetü'l-Adn    : “Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir.” 
3-Cennetü'l-Firdevs: “Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri vardır.”  
4-Cennetü'l-Me'vâ: “İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me'vâ Cennetleri vardır.” 
5-Dârü's-Selâm    : “Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur.” 
6-Dârü'l-Huld: “O Rab ki, fazlından bizi durulacak yurda kondurdu.” 
7-Daru’l Karar: “Dünya hayatı geçici bir eğlencedir ahiret ise gerçekten kalınacak bir yurttur.”
8-İlluyyûn: İlliyyun da İbn-i Abbas’ın (ra) rivayet ettiği hadisde cennet ismi olarak anılmaktadır. Bu Kur’anda amellerin kaydedildiği bir kitap olarak tefsir edilse de devamındaki ayette “Allah’a yakın olanların bulunduğu bir mevki olarak”  vasfedilmiştir ki bu da Cennetlerden biridir.

Her ne kadar Cennet'in tabakalarını sekiz ile sınırlandırmışsa da, ayetlerden anlaşıldığına göre, Cennet'in birçok tabakası vardır. Burada İbn Abbas’ın haber verdiği ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları, Cennet'in en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da birçok tabaka vardır. Nitekim Allah Teâlâ'nın “Nâim Cennetleri” veya "Firdevs Cennetleri" şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir. Ayrıca bu “Cennette yüz derece vardır” hadisine de uygundur. Yine Ümmü Hârise Hadisinde bu gerçek Hz. Peygamberin dilinden ifade olunmuştur. Ümmü Harise Bedir'de şehit olan çocuğu hakkında Hz. Peygamber'den bilgi almak üzere gelmiş ve ona Rasûlullah bir çok Cennet olduğunu belirterek, çocuğunun da "Firdevs-i Â'lâ'da" olduğunu söylemek suretiyle teselli etmiştir. 

 
< Önceki   Sonraki >

Asırların Rehberleri: Mücedditler

Hz. İsa ve Günümüz İsevileri

CİHAD

Din, Akıl ve İslam

CUMHURİYETİN MANEVİ TEMELLERİ