Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Konumunuz: Ana Sayfa arrow Yazılarım arrow Soru - Cevap arrow Kutsal Kİtaplarda Üzeyir AS İsmi Neden Yoktur?
Advertisement
Kutsal Kİtaplarda Üzeyir AS İsmi Neden Yoktur? PDF Yazdır E-posta
Çarşamba, 27 Şubat 2008

        Soru:

    Bir papazla görüşürken ''Yahudiler Uzeyir a.s a Hırıstıyanlar İsa’ya (as)  Allah’ın oğlu dediler” ayetini okurken Uzeyir isminde biri peygamberin Kutsal kitapta geçmediğini söyledi. Uzeyir A.S Kutsal kitapta hangi isimle anılmaktadır?

 Cevap:

Üzeyir (as) Arapça bir isimdir. Veya Arapça’ya İbranice’den girmiştir. Tam bilemiyoruz. İncil’de Üzeyir ismi geçmemektedir. Ancak Hıristiyanlar “Kutsal Kitabı” bir bütün olarak okudukları için Tevrat ile beraber okumuş olmaları lazım. İbranice’de ise Üzeyirin karşılığı AZRA’dır. Kitab-ı Mukaddeste EZRA veya AZRA bölümü vardır. Kitab-ı Mukaddesin 466–476 sahifeleri arasındaki 10 sahifelik bölümdür. 7. Bab’da Ezra’dan bahsedilir.

Bu vesile ile Uzeyir (as) hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda vardır. Kur’ân-ı Kerimde yüce Allah şöyle buyurur: “Yahudiler, Üzeyir (as) Allah’ın oğlu dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) (as) Allah’ın oğlu dediler. Bu onların ağızları ile geveledikleri sözlerdir.” (Tevbe, 9:30)

Hz. Üzeyirin (as) asıl adı Üzeyir b. Cerve’dir. (as) Hârun (as) soyundandır. (Ebu’l-Fida, El-Bidaye ve’n-Nihaye, 2:43) Buhtunnasr Beytü’l-Makdisi işgal ederek yıktığı zaman 40 bin kişiyi öldürmüştü. Bunların arasında Uzeyir’in (as) babası ve dedesi de vardı. Uzeyir (as) küçük olduğu için ölümden kurtulmuştur. Esir çocuklarla birlikte Babil’e götürülür.

Zamanla Buhtunnasr ölür, Beyt-i Makdis de yeniden inşa edilir. Uzeyir (as) da Beyt-i Makdis’e dönenlerle beraber döner. 40 yaşına geldiği zaman Allah ona İlim ve Hikmet” verir. Tevrat’ı yeniden yazar. Çünkü Buhtunnasr Tevrat’ı ortadan kaldırmak için yasaklamış ve nüshalarını da yok etmişti. Uzeyir (as) küçükten ezberlemiş ve Allah’ın kendisine vahyi ile 40 yaşından sonra da doğru olarak yeniden yazmıştır. (Sa’leb, Arais, Mısır–1951 s.344–347)

Yahudiler Tevrat’ı ve ahkâmını yeniden öğrenerek bununla amel etmeye başladılar. Bir müddet sonra Uzeyir (as) ortadan kayboldu. Mısır’a gitmişti. Orada Allah’ın bir mucize eseri olarak yüz yıl uyumuş ve Allah’ın kudreti ile yeniden dirilerek memleketine döndü. (Bakara, 2:259) 120 yaşında bulunan oğlunun evine geldi. (M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2:279–281)

Uzeyir ‘in (as) kaybolmasından sonra Benî İsrail’de bir takım bid’alar ortaya çıkmış ve Öldükten sonra dirilmenin olamayacağı ve bunun aklen mümkün olmadığı fikirleri yayılmıştı. Bu da sahih inancı bozmaktaydı. Uzeyir’in (as) yüz sene sonra 40 yaşında gelmesi bu fikri çürüterek inancın yeniden sahih bir hale gelmesini sağladı.  Ancak bundan sonra şeytan onlara “Uzeyir (as) Allah’ın oğludur” fikrini aşılamaya başladı. (Tevbe, 9:30–31; Cerir et-Taberî, Camiu'l-Beyân, Mısır,1951 s.10:111)

Uzeyir’in (as) peygamberliği konusunda ihtilaf vardır. Nebi mi yoksa veli mi olduğu hususu tam net değildir. Peygamberimiz (asv) Üzeyir’in (as) peygamber olup olmadığı hususunda söyle buyurmuştur: “Bilmiyorum, Üzeyir peygamber midir, değil midir?” (Ali Nasif, Tâc, 3:302) İsminin Arapça mı yoksa İbranice mi olduğu da tam bilinememektedir. Ancak İbranicede “Azra” olarak ifade edildiğini de gözden uzak tutmamak gerekir. (Biblio Hobraica, Rud. Kittel, Stuttgart,1952; Esra, VII,1; Nehemio, VIII,13) Kur’ân-ı Kerimde ise Uzeyir olarak geçer. (Tevbe, 9:30)

 

 

 
< Önceki   Sonraki >

Asırların Rehberleri: Mücedditler

Hz. İsa ve Günümüz İsevileri

CİHAD

Din, Akıl ve İslam

CUMHURİYETİN MANEVİ TEMELLERİ